Pierścienie Raschiga

Wymiar
(d x l x t)
[mm]
Ilość
[szt/m3]
Masa
stali
[kg/m3]
50x50x0,7 6 500 286
50x50x0,6 6 500 245
50x50x0,5 6 500 204
35x35x0,7 19 000 406
35x35x0,6 19 000 348
35x35x0,5 19 000 290
35x35x0,4 19 000 232
25x25x0,6 56 000 528
25x25x0,5 56 000 440
25x25x0,4 56 000 353

Masę pierścieni wykonanych z innych niż stal metali, obliczać przez pomnożenie wartości z tabeli przez  współczynnik: dla Al - 0.345, Cu  - 1.136, Ti - 0.574
Pierścienie są wykonywane na zamówienie z materiału, dobranego przez Zamawiającego wg mediów kolumny.
Do dostawy dostarczany atest na zastosowany materiał.
Ewentualnie inne grubości ścianki pierścieni prosimy konsultować.
Pierścienie  dostarczane są w workach z PP, (mniejsze ilości w opakowaniach kartonowych, o ile to możliwe).